Ansvarsfraskrivelse

Cristian Riveros/ Riveros Consulting er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt oppgi hvor på nettstedet du fant dette. Vi vil da tak tak i dette snarest. Vennligst send din respons via e-post til: help@riverosco.com.

Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som følge av problemer forårsaket av eller forbundet med spredning av informasjon over Internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Ved bruk av nettskjemaer tilstreber vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For tap som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av Cristian Riveros/ Riveros Consulting via denne nettsiden, Cristian Riveros/ Riveros Consulting aksepteres intet ansvar.

Bruk av dette nettstedet og alle komponentene (inkludert fora) er gjenstand for følgende betingelser for bruk. Selv beskjeden bruk av nettstedet innebærer at du har kunnskap om og aksepterer disse betingelsene.

Svar og personvernhenvendelser som sendes via e-post eller ved bruk av et nettskjema vil bli behandlet på samme måte som brev. Dette betyr at du kan forvente svar fra oss senest innen 1 måned. Ved komplekse forespørsler vil vi gi deg beskjed innen 1 måned dersom vi trenger maksimalt 3 måneder.

Eventuelle personlige data som du gir oss i sammenheng med din tilbakemelding eller forespørsel vil kun bli brukt i henhold til vår personvernerklæring.

Cristian Riveros/ Riveros Consulting tar ikke ansvar for innhold fra nettsteder der en hyperlink eller annen referanse er gjort. Betingelser og forhold rundt Produkter og tjenester tilbudt av tredjeparts-aktører er utelukkende den aktuelle tredjeparts-aktørens ansvar.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på dette nettstedet er innhentet Cristian Riveros/ Riveros Consulting.

Kopiering, spredning eller en hvilken som helst annen bruk av materiale er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Cristian Riveros/ Riveros Consulting, unntatt, og bare i det omfang som ellers er fastsatt ved bestemmelser i lov og forskrifter (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet har bestemmelser om noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettstedet, vennligst kontakt oss.

Vedlegg

Fremgangsrikpt.com og FitnessBusinessEntrepreneur.com er merkevarer tilhørende Riveros Consulting og Cristian Riveros

NETTSIDENS ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen gitt av Riveros Consulting (“oss,” “vi” or “vår”) på https://fremgangsrikpt.com («nettsiden») er å anse som generell informasjon. All informasjonen på nettsiden er formidlet i god tro. Vi gir ikke noen løfter eller garantier av noen slag, implisitt eller eksplisitt når det gjelder nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, validiteten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettsiden. Under ingen omstendigheter kan vi holdes til ansvar til deg for tap eller skader av noen slag knyttet til din bruk av informasjonen funnet på denne nettsiden. Du er ansvarlig for hvordan du velger å bruke denne informasjonen. Din bruk av denne nettsiden, eller informasjonen av funnet på nettsiden er på din egen risiko.

OPPHAVSRETT

All materiell funnet på, eller formidlet av oss er å regne som vår åndverk (intellectual property), beskyttet av opphavsrett – om ikke annet er uttrykkelig formidlet. Materiellet er deribland: nettsidens tekster, epost nyhetsbrev, innhold og blogginnlegg, bilder, nettsidens grafikk og design, illustrasjoner, generell tekst, lydklipp, videoklipp, nettsidens kildekode. Du har ikke rett til å reprodusere eller bruke materiallet fra nettsiden, eller materialle fra vår kommunikasjonskanaler som dine.

EKSTERNE LINKER ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettsiden kan inneholde linker til andre nettsider eller innhold som har opprinnelse til en tredjepart, eller linker til annen markedsføring. Disse eksterne linkene er ikke overvåket av nettsiden, eller blir undersøkt for nøyaktighet, tilstrekkelighet, validitet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendigheten av informasjon av nettsiden. Hvis linker inneholder reklame, eller en affiliate relasjon, vil dette bli gjort rede for uttrykkelig. Vi garanterer ikke, påtegner ikke, tar ikke ansvar for nøyaktigheten for informasjon formidlet av en tredjeparts nettside eller annen nettside eksternt linket. Vi tar ikke ansvar for transaksjoner mellom tredjeparts nettsider og deg, skulle det gjelde dine kjøp av produkter og tjenester.

PROFESJONELL FRASKRIVELSE

Informasjonen på denne nettsiden om salg og markedsføring i helse og treningsmarkedet er å anse som generell informasjon, og er bare ment for pedagogiske formål. Dette erstatter ikke brukerens ansvar til å søke etter profesjonell rådgivning, da det informasjonen ikke er ment som det. Derfor bør brukeren sørge for å skaffe seg rådgivning fra egnet konsulent før brukeren velger å bruke informasjonen. Hvordan du velger å bruke informasjonen funnet på nettsiden, eller formidlet til deg på annen måte fra oss til deg (leseren/brukeren), beligger ansvaret hos brukeren. Vi kan ikke holdes til ansvar for hva eller hvordan brukeren velger å bruke informasjonen. Vi anmoder brukeren om å følge gjeldende lovverk. Dette er også brukerens ansvar. Bruken eller påliteligheten av informasjonen på nettsiden, bruker du på eget ansvar.

REFERANSERS FRASKRIVELSE

Nettsiden kan inneholde referanser fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse referansene er brukerens erfaringer og meninger. Disse er personlige, og representerer ikke alle brukernes erfaringer eller meninger om våre produkter og/eller tjenester. Vi verken hevder eller garanterer, og du kan heller ikke anta, at alle brukerne vil oppleve samme erfaring med våre produkter og tjenester. Ved å velge å bruke våre produkter og/eller tjenester.

DINE INDIVIDUELLE ERFARINGER, RESULTATER og MENINGER KAN VARIERE. Referansene på nettsiden er formidlet enten i form av tekst, lyd og/eller video, er gjennomgått av oss før de er blitt postet. Disse er formidlet ordrett fra brukernes erfaringer, med unntak av mindre endringer på grammatikk eller skrivefeil. Noen referanser er forkortet for å gi en kortfattet oppfattelse av referansen, da deler av referansen kan inneholde informasjon ikke relevant for publikum. Synspunktene og meningene formidlet i referansene tilhører de enkelte brukerne og reflekterer ikke våre synspunkter eller meninger. Ingen brukere betales eller kompenseres for deres referanser.

Vi garanterer ikke noen inntekt. Samtidig, så kan vi heller ikke gi et estimat på forventet inntekt brukeren kan ha ved å bruke materiallet på nettsiden, fra kjøpte kurs, eller formidlet fra oss i korrespondanser. Det er umulig å garantere hvor mye en person kan tjene, da dette baseres på faktorer utenfor vår kontroll. Brukerens erfaring, kunnskapsnivå, ferdigheter, arbeidsmoral, marked og markedsetterspørsel og flere faktorer er utenfor nettsidens ansvarsområde. Det er umulig å forutse inntekt. Det er brukerens ansvar å vise aktsomhet, og foreta sine egne undersøkelser. Eksempler fra tidligere kampanjer, suksesshistorier fra kunder, og referanser er kun eksempler, og ikke å forvente som inntektsbringende grunnlag.

 

Skroll til toppen