Vilkår ved kjøp av nettbaserte kurs og medlemskap av FremgangsrikPT/Riveros Consulting

PARTENE

Selger er FremgangsrikPT/Riveros Consulting, organisasjonsnummer: 920294294, og betegnes heretter selger. Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes heretter som kjøper.

KONTAKTINFORMASJON

Riveros Consulting

Postboks 7 Lindeberg

1007 Oslo.

Epost: [email protected]

Tlf: 46514414

Org.nr. 920294294

GENERELT

Følgende vilkår gjelder ved kjøp av tilgang til nettkurs og medlemskap fra selger.

Etter kjøper har gjennomført kjøpstransaksjonen og betaling er godkjent vil kjøper få umiddelbar tilgang til produktene/undervisningsmateriellet slik beskrevet i salgsbrevet. Kursene er lagt opp som selvstudium og det er inkludert personlig veiledning der det er beskrevet i salgsbrevet til kurset. Kjøper må selv holde seg oppdatert på hvordan kjøper benytter seg av den personlige veiledningen, der dette er inkludert.

Kurset er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kjøper selv.

 

UNDER 18 ÅR?

Dersom kjøper er under 18 år må kjøper ha tillatelse fra verge for å kjøpe tilgang til kurs fra selger.

 

OPPHAVSRETT © FREMGANGSRIKPT/RIVEROS CONSULTING

All materiell kjøper får tilgang til ved kjøp av kurs er beskyttet av opphavsrett. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller benytte kursmateriell, bøker, nedlastbare filer eller oppgaveark i kommersiell sammenheng eller selge det videre til tredjepart.

 

Angrerett

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i våre sytemer. Det er ikke angrerett på online-kurs, e-bok/nedlastbar lydbok eller nedlastbare filer etter at du som kjøper har aktivert kjøpet (Angrerettlovens §22 bokstav n). Når kjøper fått tilgang til et kurs blir produktet knyttet til kjøper, og da kan kjøpet ikke angres.

Har kjøper kjøpt tilgang til et medlemskap/abonnement-basert plattform, løper denne til kjøper sier opp denne inne på plattformens anviste område.

Har du problemer med tilgang til ditt kursmateriale, eller øvrige spørsmål om dine kjøp, kan du kontakte kundeservice på [email protected]

 

GARANTI

Står det ikke uttrykkelig i salgsbrevet, gjelder ikke denne garantien, men øvrige bestemmelser om angrerett som nevnt over.

 

På kurs det garanti er uttrykkelig skrevet gjelder følgende: Selger ønsker fornøyde studenter som jobber med materialet de får tilgang til i ethvert kurs. Vi strekker oss langt for dette. I våre salgsbrev skriver vi uttrykkelig hvem vi ønsker fra å investere i våre kurs.

Vi ønsker alle seriøse studenter velkommen til å investere i kursene, samtidig som vi fraråder useriøse, uprofesjonelle fra å kjøpe.

Våre kurs er ikke for useriøse aktører som ikke bruker det de lærer.  Våre kurs er nybegynner-vennlig (om ikke annet er skrevet uttrykkelig), så det er ikke et krav om at studentene må ha jobbet i mange år for å få nytte av det.

Vi ønsker å være fleksible med studenter som ikke er fornøyde, men som har forsøkt seriøst å bruke kunnskapen fra våre kurs.

For at en pengene tilbakegaranti skal gjelder, med garantilengden beskrevet i salgsbrevet, må du ha gjort følgende:

  1. Som student må du dokumentere å ha gått gjennom kurset i sin helhet (det vil si), gått gjennom alle modulene og leksjonene.
  2. Som student må du dokumentere å ha gjennomført alle av oppgavene gitt i kurset, i alle modulene og leksjonene.
  3. Som student må du dokumentere salgsresultatene dine før, og etter å ha gått gjennom de modulene og leksjonene du har vært gjennom i løpet av garanti-tiden.
  4. Garantien gjelder ikke dersom du har byttet jobb, eller karriere underveis, eller vært fraværende over lengre tid underveis i kurset. Selger kan ikke holdes til ansvar for kjøpers manglende implementering av kunnskapen.

Dersom du ikke kan følge de overnevnte stegene for å gyldiggjøre et garantikrav, IKKE kjøp kurs fra selger.

Selger gjør oppmerksom på at garanti som nevnt over gjelder kun der produktet/tjenesten/medlemskapet uttrykkelig sier den gjelder.

FREMTIDIG INNTEKT

Les ansvarsfraskrivelsen vår her: https://fremgangsrikpt.com/ansvarsfraskrivelse-3/

Kortfattet; selger kan og vil aldri gi noen form for garantier for hva folk kan tjene. Den enkeltes erfaring, kunnskap, produkter, tjenester og tilbud, samt personlige egenskaper som initiativ, disiplin og vilje vil alltid være faktorer utenfor selgers domene å kunne gi noen innflytelse.

Alt som er nevnt i salgsbrevet av tidligere studenter er eksempler på tilbakemeldinger som disse har meddelt, som blir gjengitt i god tro. Selger kan ikke garantere andre studenter de samme resultatene.

Selger gir ingen implisitt eller eksplisitt lovnad om fremtidig inntekt.

TVIST/KONFLIKTLØSNING

Selger ber kjøper søke å løse misnøyer og andre uoverenstemmelser direkte med selger på [email protected] . Vi ønsker å løse konflikter på lavest mulig nivå, med gjensidig respekt. Skulle kjøper ønsker å ta saken videre for megling, kan kjøper søke rådgiving og veiledning fra Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no.

 

PRISER

Undervisningstjenester som kurs er fritatt for MVA. Enkelte produkter uten veiledning og oppfølging er MVA-pliktige, og da er dette innberegnet i prisen. Dette fremkommer av den enkelte vare/tjeneste/kurs bestillingssiden. Prisene som er oppgitt er derfor beløpet kjøper betaler i sin helhet. Det er prisene på salgsbrevet du kjøper i fra som er gjeldende på det tidspunktet du kjøper tilgangen til kurset.

 

BETALINGSBETINGELSER

FPTs nettkurs leveres kun mot kontant betaling gjennom PayPal og Stripe.

Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Du kan betale med Visa, Mastercard eller med saldo fra din PayPal-konto. Du kan også velge å betale direkte med kort via Stripe.

 

PayPal og Stripe er en ledende global betalingstjenester for trygg og rask betaling på nettet. PayPal og Stripe lar personer betale og overføre penger uten å måtte dele sine betalingsopplysninger med selger (i dette tilfellet FremgangsrikPT/Riveros Consulting).

Har du spørsmål rundt PayPal kan du kontakte dem her for å få hjelp.

Her kan du lese om vilkårene til Stripe https://stripe.com/no/privacy.

 

Dersom det tilbys delbetaling/nedbetalingsalternativ: Kjøp som gjøres ved delbetaling/nedbetaling er å anse som bindende og skal betales etter opplyste vilkår. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso (etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven), og kjøper risikerer å miste tilgangen til kurset.

Kurs gitt tilgang til kjøper som en del av et medlemskap eller abonnement, er kun tilgjengelig så lenge kjøper forblir medlem/abonnent. Sier man opp avtalen sin, vil man miste tilgangen til tilhørende kurs, materiale og annet innhold.

 

KJØPSPROSESS/LEVERING

Når du har betalt for våre nettkurs via Paypal eller Stripe, vil du få umiddelbar tilgang til disse. Nettkurs tilhørende selger blir levert via Thrivecart Learn +.

Kjøper må selv sørge for å ha en nyere pc/mac eller smarttelefon med tilstrekkelig minne for å kunne få kursmaterialet levert i nettportalen.

For hjelp, kontakt: [email protected]

 

PERSONVERN

Din personvern er viktig for oss. Du kan stole på at du handler trygt hos FremgangsrikPT/Riveros Consulting. Informasjon om deg vi mottar blir oppbevart ihht norsk lov og GDPR bestemmelsene, og vil ikke bli delt med/solgt til en tredjepart.
Les hele personvernærklæring her:
https://fremgangsrikpt.com/personvernerklaering-eu/

 

KJØPERS ANSVAR

Det er kjøpers ansvar å foreta sine individuelle undersøkelser, før kjøper investerer i kurs og utdannelse, samt hvordan kjøper benytter seg av informasjonen de mottar.

 

KUNDESERVICE

Har du spørsmål om våre kurs eller tjenester, kontakt på [email protected]. Vi svarer så snart vi kan.

Skroll til toppen