Personvernerklæring (EU)

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 29/08/2023 og gjelder statsborgere og lovlige fastboende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med opplysningene vi innhenter om deg via https://www.fremgangsrikpt.com. Vi anbefaler deg å lese denne erklæringen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig om hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense vår innsamling av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller få opplysningene korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)

2. Deling med andre parter

Vi deler eller utleverer bare disse dataene til databehandlere for følgende formål:

Databehandlere

Navn: Google analytics
Land: EU
Formål: Behandler informasjonskapsler for analyse og markedsføring
Navn: Facebook pixel
Land: EU
Formål: Behandle informasjonskapsler for analyse og markedsføring
Navn: Active Campaign
Land: USA
Formål: Epost

3. Cookies

For å gi de beste opplevelsene bruker vi og våre partnere teknologier som cookies for å lagre og / eller få tilgang til enhetsinformasjon. Samtykke til disse teknologiene vil tillate oss og våre partnere å behandle personopplysninger som surfe-/navigeringsatferd eller unike IDer på dette nettstedet. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake ditt samtykke, kan dette påvirke visse egenskaper og funksjoner negativt. For mer informasjon om disse teknologiene og partnere, se vår cookie-erklæring

4. Formidlingspraksis

Vi utleverer personopplysninger hvis vi er pålagt det ved lov eller ved rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller for en etterforskning av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

Cristian Riveros/ Riveros Consulting deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework og overholder spesifikasjonene og retningslinjene deres. Det bruker samtykkestyringsplattformen med identifikasjonsnummeret 332. 

Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.

Google kan ikke bruke dataene til andre Google-tjenester.

5. Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten for personopplysninger. Vi gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dine data, at tilgangen til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

6. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts-nettsteder som kobles til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene behandler dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

8. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har krav på å få vite hvorfor dine personopplysninger trengs, hva som vil skje med dem, og hvor lenge de vil bli oppbevart.
 • Rett til innsyn: Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som er kjent for oss.
 • Rett til retting: Du har rett til å tilføye, korrigere, og å ha dine personlige data slettet eller blokkert når du måtte ønske det..
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dine data: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rett til å nekte: Du kan nekte at dine data blir behandlet. Vi etterkommer dette med mindre det er berettige grunner for behandling.

Vennligst sørg for å alltid oppgi tydelig hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

9. Innsending av klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

10. Personvernombud

Vår databeskyttelsesansvarlig er registrert hos databeskyttelsesmyndigheten i et EU-land. Hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen eller for personvernombudet, kan du kontakte Riveros Consulting, via eller [email protected] eller pr telefon på 91798647

11. Kontaktdetaljer

Cristian Riveros/ Riveros Consulting
Edvard Munchs vei 59
Norge
Nettsted: https://www.fremgangsrikpt.com
E-post: help@riverosco.com
Telefonnr: 91798647

Vedlegg

Fremgangsrikpt.com er merkevare tilhørende Riveros Consulting og Cristian Riveros   NETTSIDENS ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen gitt av Riveros Consulting (“oss,” “vi” or “vår”) på https://fremgangsrikpt.com («nettsiden») er å anse som generell informasjon. All informasjonen på nettsiden er formidlet i god tro. Vi gir ikke noen løfter eller garantier av noen slag, implisitt eller eksplisitt når det gjelder nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, validiteten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettsiden. Under ingen omstendigheter kan vi holdes til ansvar til deg for tap eller skader av noen slag knyttet til din bruk av informasjonen funnet på denne nettsiden. Du er ansvarlig for hvordan du velger å bruke denne informasjonen. Din bruk av denne nettsiden, eller informasjonen av funnet på nettsiden er på din egen risiko.   OPPHAVSRETT All materiell funnet på, eller formidlet av oss er å regne som vår åndverk (intellectual property), beskyttet av opphavsrett – om ikke annet er uttrykkelig formidlet. Materiellet er deribland: nettsidens tekster, epost nyhetsbrev, innhold og blogginnlegg, bilder, nettsidens grafikk og design, illustrasjoner, generell tekst, lydklipp, videoklipp, nettsidens kildekode. Du har ikke rett til å reprodusere eller bruke materiallet fra nettsiden, eller materialle fra vår kommunikasjonskanaler som dine.   EKSTERNE LINKER ANSVARSFRASKRIVELSE Nettsiden kan inneholde linker til andre nettsider eller innhold som har opprinnelse til en tredjepart, eller linker til annen markedsføring. Disse eksterne linkene er ikke overvåket av nettsiden, eller blir undersøkt for nøyaktighet, tilstrekkelighet, validitet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendigheten av informasjon av nettsiden. Hvis linker inneholder reklame, eller en affiliate relasjon, vil dette bli gjort rede for uttrykkelig. Vi garanterer ikke, påtegner ikke, tar ikke ansvar for nøyaktigheten for informasjon formidlet av en tredjeparts nettside eller annen nettside eksternt linket. Vi tar ikke ansvar for transaksjoner mellom tredjeparts nettsider og deg, skulle det gjelde dine kjøp av produkter og tjenester.   PROFESJONELL FRASKRIVELSE Informasjonen på denne nettsiden om salg og markedsføring i helse og treningsmarkedet er å anse som generell informasjon, og er bare ment for pedagogiske formål. Dette erstatter ikke brukerens ansvar til å søke etter profesjonell rådgivning, da det informasjonen ikke er ment som det. Derfor bør brukeren sørge for å skaffe seg rådgivning fra egnet konsulent før brukeren velger å bruke informasjonen. Hvordan du velger å bruke informasjonen funnet på nettsiden, eller formidlet til deg på annen måte fra oss til deg (leseren/brukeren), beligger ansvaret hos brukeren. Vi kan ikke holdes til ansvar for hva eller hvordan brukeren velger å bruke informasjonen. Vi anmoder brukeren om å følge gjeldende lovverk. Dette er også brukerens ansvar. Bruken eller påliteligheten av informasjonen på nettsiden, bruker du på eget ansvar.   REFERANSERS FRASKRIVELSE Nettisden kan inneholde referanser fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse referansene er brukerens erfaringer og meninger. Disse er personlige, og representerer ikke alle brukernes erfaringer eller meninger om våre produkter og/eller tjenester. Vi verken hevder eller garanterer, og du kan heller ikke anta, at alle brukerne vil oppleve samme erfaring med våre produkter og tjenester. Ved å velge å bruke våre produkter og/eller tjenester. DINE INDIVIDUELLE ERFARINGER, RESULTATER og MENINGER KAN VARIERE. Referansene på nettsiden er formidlet enten i form av tekst, lyd og/eller video, er gjennomgått av oss før de er blitt postet. Disse er formidlet ordrett fra brukernes erfaringer, med unntak av mindre endringer på grammatikk eller skrivefeil. Noen referanser er forkortet for å gi en kortfattet oppfattelse av referansen, da deler av referansen kan inneholde informasjon ikke relevant for publikum. Synspunktene og meningene formidlet i referansene tilhører de enkelte brukerne og reflekterer ikke våre synspunkter eller meninger. Ingen brukere betales eller kompenseres for deres referanser.   Vi garanterer ikke noen inntekt. Samtidig, så kan vi heller ikke gi et estimat på forventet inntekt brukeren kan ha ved å bruke materiallet på nettsiden, eller formidlet fra oss i korrespondanser. Det er umulig å garantere hvor mye en person kan tjene, da dette baseres på faktorer utenfor vår kontroll. Brukerens erfaring, kunnskapsnivå, ferdigheter, arbeidsmoral, marked og markedsetterspørsel og flere faktorer er utenfor nettsidens ansvarsområde. Det er umulig å forutse inntekt. Det er brukerens ansvar å vise aktsomhet, og foreta sine egne undersøkelser. Eksempler fra tidligere kampanjer, suksesshistorier fra kunder, og referanser er kun eksempler, og ikke å forvente som inntektsbringende grunnlag.

Beaver Builder

Når det gjelder GDPR, samler ikke Beaver Builder-produkter noen personlige opplysninger fra dine brukere. Men noen moduler, som videoer og kart, kan gjøre at du må oppdatere personvernreglene tilsvarende.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress from Complianz to collect records of consent. For this functionality your IP address is anonymized and stored in our database. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

Ninja Forms

Ninja Forms allows you to collect personal information

If you are using Ninja Forms to collect personal information, you should consult a legal professional for your use case.

Skroll til toppen